• Snabba leveranser • Eget lager • Lång erfarenhet

GDPR (General Data Protection Regulation)

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Golvin AB kommer att lagras och behandlas i digitalt format. Golvin AB ansvarar för att uppgifterna lagras och behandlas i enighet med dataskyddsförordningen GDPR. Kundens uppgifter kommer att användas av Golvin AB för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet. På denna sidan förklarar vi vad vi gör med dina uppgifter och varför.

 • Vi använder dina personuppgifter endast för det ändamål som krävs.
 • Vi samlar inte in och lagrar inte information som inte är nödvändig för det ändamål som angetts.
 • Vi kommunicerar tydligt hur personuppgifter samlas in, lagras och används och ser till att berörda personers rättigheter tillgodoses.
 • Vi tillser att behandling av personuppgifter är spårbar och att vi eller våra personuppgiftsbiträden ansvarar för behandlingen.
 • Vi tillser att personuppgifter är tillgängliga på det sätt vi har angett.
 • Vi tillser att personuppgifter inte till följd av vårdslöshet eller uppsåt raderas eller förändras.

Om du har frågor eller om du motsätter dig hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på [email protected].

Vilka uppgifter samlar Golvin AB in?

 1. E-post
 2. Namn
 3. Adress
 4. Telefon
 5. IP nummer

Vilka uppgifter samlar Svea Bank AB in?

 1. Personnummer
 2. E-post
 3. Namn
 4. Adress
 5. Telefon
 6. IP nummer

Varför samlar ni in dessa uppgifter och i vilket syfte?

Vi samlar in dina personuppgifter för att kunna leverera din beställning. Endast nödvändiga uppgifter samlas in för att kunna leverera varorna till dig. Vi lagrar även uppgifter i enighet med bokföringslagen och för framtida garanti ärenden som rör din beställning. Förklaras nedan:

 • Personnummer samlas in av Svea Bank AB för att kunna erbjuda olika betalalternativ så som faktura och delbetalning.

 • Email samlar vi in för att ha möjligheten att e-posta dig en orderbekräftelse samt kontakta dig vid ärenden som rör din beställning.

 • Namn samlar vi in för att kunna skicka varorna och skapa ett personligt kvitto.

 • Adress samlar vi in för att kunna leverera dina beställda varor.

 • Telefonnummer samlar vi in för att kunna kontakta dig vid ärenden som rör din beställning samt avisera din försändelse.

 • IP nummer samlar vi in för att skydda dig och oss själva mot internet bedrägerier.

Personuppgiftsansvarig:
Golvin AB (Org. 559104-3228)
Maskingatan 16
23166 Trelleborg

Hur länge lagrar ni mina uppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter tillräckligt länge för att kunna fullgöra alla delar av avtalet och i enighet med gällande lagar. T.ex så sparas bokföring i 7 år i enighet med bokföringslagen. Vi samlar in dina uppgifter för att hjälpa dig vid framtida problem som rör din beställning. Vill du få uppgifterna raderade kontaktar du oss på [email protected].

Vart lagrar ni mina uppgifter? 

Vi lagrar dina uppgifter i en säker och krypterad databas där endast vi (Golvin AB) och vår webbutvecklingbyrå kan ta del av dina personuppgifter. När du beställer online lagras dina uppgifter hos Svea Bank AB och Golvin AB. Du kan när som helst be om att få dina uppgifter raderade genom att kontakta [email protected]

Jag vill att ni tar bort mina uppgifter, hur gör jag?

Kontakta [email protected] och be om att få dina uppgifter raderade.

Jag vill ändra den informationen ni har om mig, hur gör jag?

Kontakta [email protected] och be om att få dina uppgifter ändrade.

Jag vill ta del av den informationen ni har registrerat om mig, hur gör jag?

Kontakta [email protected] och ber om att få ta del av informationen vi har om dig.

Jag har skrivit in mig på ert nyhetsbrev men vill inte vara kvar, hur gör jag? 
Kontakta [email protected] och be om att bli borttagen från nyhetsbrevet, så tar vi bort dig inom 72 timmar.
 
Vi använder SSL som skyddar trafiken mellan dig och oss
Som skydd på webben används SSL-protokoll (Secure Sockets Layer). SSL möjliggör stark kryptering av förbindelsen mellan användarens webbläsarprogram och webbservern. Krypteringen skyddar datatrafiken på så sätt att utomstående inte kan komma åt konfidentiella uppgifter genom att följa upp förbindelsen.
 
Vilka får ta del av mina uppgifter?
Golvin AB, Quickbutik AB, Svea Bank AB, DHL Freight AB
 
Läs mer om GDPR (Dataskyddsreformen)
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/

Cookies
"Kakor", är små filer som sparas ner på besökarens dator när denne besöker en hemsida. På webbplatsen används följande typer av cookiefiler:

Session cookies: "Sessionskakor" sparas bara temporärt på besökarens dator för att denna ska kunna använda på hemsidan problemfritt. När besökaren stänger ner sin webbläsare raderas också sparande session cookies.

Persistent cookies: "Permanenta kakor" sparas på besökarens dator och är bestående. Persistent cookies används bland annat för att identifiera en återkommande besökare och ibland även som underlag till statistikprogram.

Opt-in: På webbplatsen har du som besökare alltid rätten att så fort som du besöker vår hemsida välja om du vill att cookies ska kunna sparas ner på din dator. Väljer du att inte tacka ja till detta, kommer inga permanenta kakor att lagras på din dator, men detta kan leda till att vår hemsida inte fungerar optimalt när du besöker den.

Hur undviker jag cookies?
Om du inte vill ta emot cookies kan du antingen blockera alla cookies, radera befintliga cookies från din dator eller ställa in datorn så att du får en varning innan cookies sparas.
 
Tänk på att om du inte accepterar cookies kan det finnas funktioner på golvin.se som inte kommer att fungera för dig.
 

 • Firefox

Besök följande guide: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

 • Internet Explorer

Besök följande guide: https://support.microsoft.com/sv-se/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 • Google Chrome

Besök följande guide: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=sv

 • Safari

Besök följande guide: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=sv_SE