• Snabba leveranser • Eget lager • Lång erfarenhet

Organowood

OrganoWood är ett svenskt miljöklassat träskydds- och underhållssystem för trä utomhus. Träskyddssystemet består av OrganoWood Flam- & rötskydd och OrganoWood Smuts- & vattenskydd som ger obehandlat virke ett effektivt träskydd med mycket bra vattenavvisande egenskaper. Virket blir lent att gå på och även lättare att rengöra. Det får mindre risk för ytlig påväxt och mögel, och risken för sprickbildning minskar. I systemet finns även ett rengöringsmedel som används före av gammalt trä eller vid underhåll.


Läs mer

Kan jag använda Organowood träskydd på odlingslådor?

Ja, produkterna i Organowoods träskyddssystem är giftfria och används flitigt idag av både professionella plantskolor och växthustillverkare.


Räcker det att behandla ovansidan på trallen med Organowood?

Ovansidan och ändrät är dom viktigaste ytorna att behandla. Ändträdetaljer står för 80-85% av sugförmågan och därför rekommenderas även behandling med 02. Smuts & Vattenskydd vilket motverkar sprickbildning, men det är inget krav.


Hur får jag bort gröna alger på trallen?

Det har bildats gröna alger på trall-ytorna efter vintern. Hur ska jag på bästa sätt rengöra detta på mitt Organowood-behandlade trallgolv?

Alger trivs bra när det finns pollen och sporer

Grundorsaken till grönslemsalger är att någon form av näring ex. pollen eller sporer landar på en yta, i kombination med fukt som skapar en miljö som alger trivs på. Grönslemsalger förekommer på alla typer av ytor - obehandlade, kiselbehandlade, komposit eller oljade ytor, plåt- och plasttak med mera.

Varma vintrar ökar tillväxten av alger

Bidragande orsak till grönslemsalger är surare klimat och varmare vintermånader, som gör att alger och mögelsporer kan fortsätta växa under hela årets säsonger.

Så här rengör du:

Luddiga trallgolv efter vintern - vad kan jag göra?

Jag har behandlat mitt trallgolv med Organowood. Efter vintern har det bildats ludd på hela trallytan, hur kan jag få bort den?

Naturligt övergående fenomen

Fliskritning är ett helt naturligt fenomen som beror på att solens UV-strålar bryter ned lignin på träets yta. Även om det rent estetiskt kan se ful ut, så är rötskyddet på trallen helt intakt. Fliskritning är ett övergående problem som mattas av när ytan härdat. Allt trä som inte binds in kontinuerligt av fetter som olja eller lasyr, kan under en fas få fliskritning men den är övergående. Även obehandlat tryckt virke kan få fliskritning även om det oftast inträffar i ett senare skede, då gifterna i cellväggarna och ligninget är bundet under den första tiden.

Borsta bort luddet när trallen är riktig torr

För att åtgärda detta kan man borsta altanen. Det görs förslagsvis med en piassavakvast typ levang när altanen är riktigt torr, gärna en bit in på vår-/försommarsäsongen. Optimal tid är slutet av maj månad när UV-ljuset har stabiliserat ytan. Har man tålamod låter man istället väder, vind och UV-ljus justera ytan. Framåt mitten av sommaren har överrskotter försvunnit av sig självt. Allt trä utomhus reagerar på samma sätt gällande kontakt med solens UV-strålar. UV-strålarna bryter ned lignin, och efter en lång blöt vinter kan det absolut yttersta lagret fibrer släppa från träet.

Fliskritning uppstår oftare på barrträd

Enligt vår erfarenhet visar fliskritning sig lite oftare på träråvara baserad på barrträd, dvs lärk, furu och gran med hög andel kärnved. Även tropiska träslag kan drabbas samt andra modifierade träbehandlingar. Man vet inte från början när och var detta uppstår, eftersom alla sågade/hyvlade bitar av trä är egna individer, men det är ett övergående problem.


Hur får jag bort det som ser ut som ludd på min Organowood-behandlade trall?

Det som kan se ut som ludd kallas för fliskritning och kan i vissa fall uppstå på obehandlat/nyslipat virke, men även på alla typer av kiselbehandlat virke.

Bortsta ytan med en hård borste

Fliskritningen kan tas bort genom att man borstar ytan med en hård borste av naturfiber (levang). Virket måste vara torrt när det borstas, annars kan virket och träskyddet skadas.


Miljöklassat ytbehandling- och underhållssystem 

OrganoWood har tagit fram tre ytbehandlingsprodukter som tillsammans skapar ett komplett träskyddssystem. Ytbehandlingarna går lika bra att använda på OrganoWood®-modifierat virke som på annat virke, som exempelvis traditionell tryckimpregnerat trä, ceder, lärk m.fl. Vid användning av OrganoWoods träskyddssystem på trä utomhus får träet en hårdare, lenare yta och en vacker silvergrå nyans.


Före behandling

Efter behandling